Rydych chi wedi cwblhau 0% o'r arolwg hwn
Caution: JavaScript execution is disabled in your browser or for this website. You may not be able to answer all questions in this survey. Please, verify your browser parameters.

Cyfleoedd i Dendro gyda Chyngor Gwynedd

Diolch am eich diddordeb yn yr holiadur ‘Cyfleoedd i dendro gyda’r Sector Gyhoeddus’.

Mae Cyngor Gwynedd yn y broses o weithredu ar agenda “Cadw’r Bydd yn Lleol” sydd yn anelu i gynyddu'r canran o wariant cyhoeddus gyda darparwyr/cyflenwyr o fewn y Sir wrth hefyd sicrhau bod prosesau caffael teg a tryloyw yn cael ei ddilyn. I gyrraedd y nôd yma rydym eisiau cysylltu â darparwyr/cyflenwyr lleol i gasglu gwybodaeth ar sut i wella ein prosesau caffael.

Gallwch gwblhau'r holiadur yn ddienw os dymunwch
.

Mae 26 o gwestiynau yn yr arolwg hwn.
Mae'r arolwg hwn yn ddienw.

Nid yw'r cofnod o'ch ymatebion i'r arolwg yn cynnwys unrhyw wybodaeth adnabod amdanoch chi, oni bai bod cwestiwn arolwg penodol wedi gofyn yn benodol amdanynt.

If you used an identifying access code to access this survey, please rest assured that this code will not be stored together with your responses. It is managed in a separate database and will only be updated to indicate whether you did (or did not) complete this survey. There is no way of matching identification access codes with survey responses.