Rydych chi wedi cwblhau 0% o'r arolwg hwn
Caution: JavaScript execution is disabled in your browser or for this website. You may not be able to answer all questions in this survey. Please, verify your browser parameters.

Holiadur Cinio Ysgol Cynradd

 

Bwriad yr holiadur yma yw i holi barn rhieni a gwarchodwyr am ginio ysgol. Rydym yn casglu'r wybodaeth er mwyn gweld os allwn wella'r gwasanaeth ac annog mwy i ddewis cinio ysgol.  

 

Bydd eich ymateb yn cael ei drin yn gyfan gwbl gyfrinachol yn unol â’r Ddeddf Diogelu Data (2018) ac ni fyddwn yn gallu eich adnabod o’ch ymatebion. Ni fyddwn yn rhannu eich manylion gydag unrhyw sefydliad arall.

 

 

 
Mae 11 o gwestiynau yn yr arolwg hwn.