0%
Caution: JavaScript execution is disabled in your browser or for this website. You may not be able to answer all questions in this survey. Please, verify your browser parameters.

Holiadur Busnes Gwynedd

 

Mae Cyngor Gwynedd yn darparu ystod eang o wasanaethau i fusnesau yn y sir. Mae sicrhau fod y gwasanaethau yma yn cwrdd yn llawn ag anghenion pobl busnes Gwynedd yn un o brif flaenoriaethau'r Cyngor. Fel rhan o'r gwaith yma, rydym eisiau sicrhau bod busnesau lleol yn gallu cysylltu a chael mynediad i'r gwasanaethau y maent eu hangen heb rwystr. Rhowch eich barn drwy ateb yr holiadur yma.

 

Bydd eich ymateb yn cael ei drin yn gyfan gwbl gyfrinachol yn unol â’r Ddeddf Diogelu Data (2018). Ni fyddwn yn rhannu eich manylion gydag unrhyw sefydliad arall.

 

Bydd yr holiadur yn cau 6 Rhagfyr, 2019.

 

 

Mae 16 o gwestiynau yn yr arolwg hwn.
Gadael a chlirio’r arolwg