0%
Caution: JavaScript execution is disabled in your browser or for this website. You may not be able to answer all questions in this survey. Please, verify your browser parameters.

Holiadur Tai Cymdeithasol

 

 

Mae Cyngor Gwynedd yn ymgynghori ar y drefn newydd ar gyfer gosod tai cymdeithasol.

 

Bydd barn a sylwadau y cyhoedd, ynghyd ag adolygiad gan y wasanaeth, yn ein cynorthwyo i gyflwyno trefn gosod sy’n seiliedig ar ‘bandio’ angen yn ystod 2019.

 

Byddai’r polisi newydd yn ymdrin a gosod eiddo Cartrefi Cymunedol Gwynedd, Grŵp Cynefin a Tai Gogledd Cymru.

 

Fel rhan o'r ymgynghoriad hoffem petaech yn ymateb i'r cwestiynau isod. Bydd eich ymateb yn cael ei drin yn gyfan gwbl gyfrinachol yn unol â Deddf Diogelu Data (2018) ac ni fydd yn bosib eich adnabod o'ch ymatebion. 

 

Bydd yr arolwg yma yn cau 1 Mawrth 2019.

 

 

Mae 25 o gwestiynau yn yr arolwg hwn.
Gadael a chlirio’r arolwg