Rydych chi wedi cwblhau 0% o'r arolwg hwn
Caution: JavaScript execution is disabled in your browser or for this website. You may not be able to answer all questions in this survey. Please, verify your browser parameters.

Ffurflen Gofrestru - Panel Trigolion Gwynedd

Cwblhewch y ffurflen yma er mwyn dod yn aelod o Banel Trigolion Gwynedd.

 

 

Beth yr ydych angen ei wybod cyn ymaelodi ...

  • Bydd eich manylion yn cael ei ddefnyddio ar gyfer pwrpas y Panel Trigolion yn unig - ni fydd eich manylion yn cael ei rannu gydag unrhyw sefydliad arall. 

  • Mae gennych yr hawl i dynnu eich caniatâd yn ôl ar unrhyw adeg. Byddwn yn dileu eich manylion o’r bas data o fewn 10 diwrnod gwaith.

  • Bydd eich manylion yn cael ei gadw am gyfnod o 5 mlynedd. Pan fydd y cyfnod yma drosodd byddwn yn ail gysylltu gyda chi er mwyn sicrhau eich bod yn hapus i barhau i fod yn aelod o’r Panel.

 

Cysylltwch â ni drwy e-bostio PanelTrigolion@gwynedd.llyw.cymru os ydych angen cymorth i lenwi'r ffurflen.