0%
Caution: JavaScript execution is disabled in your browser or for this website. You may not be able to answer all questions in this survey. Please, verify your browser parameters.

Amrywiaeth mewn Democratiaeth - Holiadur

 

Mae Cyngor Gwynedd yn awyddus i :

·       sicrhau fod cynghorwyr Gwynedd yn adlewyrchu pobl Gwynedd drwy annog unigolion amrywiol i sefyll mewn etholiadau i gynrychioli cymunedau’r Sir ar y Cyngor.

·       adnabod unrhyw anawsterau sy’n atal unigolion megis pobl ifanc, pobl anabl, pobl o leiafrifoedd ethnig neu ferched rhag sefyll yn etholiadau’r Cyngor gan gael gwared o’r anawsterau hyn.

Ar hyn o bryd:

·       27% o  Gynghorwyr Gwynedd sy’n ferched tra bo 51% o bobl Gwynedd (dros 18 oed) yn ferched.

·       Mae 15% o boblogaeth Gwynedd rhwng 18 – 24 oed,- 1.35% o’n  Cynghorwyr sydd yn y grŵp oedran yma.

·       Nid oes unrhyw Gynghorydd yn ystyried eu hunain o gefndir lleiafrif ethnig, yr un modd â 97% o boblogaeth Gwynedd

·       Mae 9% o Gynghorwyr Gwynedd yn ystyried eu hunain fel rhywun ag anabledd. Ni ellir cymharu hyn yn erbyn y boblogaeth gan nad oes data cymharol ar gael.

·       Nid oes gennym wybodaeth hyd yma am gyfeiriadedd rywiol.

 

Mae 15 o gwestiynau yn yr arolwg hwn.
Mae'r arolwg hwn yn ddienw.

Nid yw'r cofnod o'ch ymatebion i'r arolwg yn cynnwys unrhyw wybodaeth adnabod amdanoch chi, oni bai bod cwestiwn arolwg penodol wedi gofyn yn benodol amdanynt.

Os ydych wedi defnyddio tocyn adnabod i gael mynediad i'r arolwg hwn, ni fydd y tocyn hwn yn cael ei storio ynghyd â'ch ymatebion. Fe'i rheolir mewn cronfa ddata ar wahân a chaiff ei ddiweddaru ond i nodi a wnaethoch chi gwblhau'r arolwg hwn (neu beidio). Nid oes modd cyfateb tocynnau adnabod gydag ymatebion i'r arolwg.

Gadael a chlirio’r arolwg